03 Oct, 2023
Text Size
Artikli Grafički preparati

Ostali preparati i pribor


P-57 SPO sredstvo proti oblogam
Sredstvo je uporabno kot dodatek vlažilni vodi. Njegova uporaba zmanjšuje nastajanje oblog papirnega prahu na odtisnih gumah, obenem pa tudi preprečuje prenos delcev papirja v barvni sistem. Zaradi zmanjšanja števila pranj odtisne gume ob uporabi P-57 se skrajša tudi čas tiska. Poveča se tudi vzdržljivost plošč v tisku.

Sredstvo deluje najbolje na rotacijskih tiskarskih strojih in pri tisku na slabše papirje in kartone. Sredstvo ne reagira s sestavinami vlažilne vode in ne vpliva na pH vrednost. Vlažilni vodi se doda 2 do 6 % P-57.


P-58 STABILIZATOR VODE
Preparat je namenjen pripravi vode za vlaženje iz zelo mehke, mehčane, deionizirane ali destilirane vode. S stabilizatorjem vode dosežemo za tisk  primerno trdoto vode. Za kvaliteten tisk je najustreznejša voda s trdoto okrog 9°dH (nemške trdotne stopinje) oz. s prevodnostjo 270µS. Dodatek P-58 je odvisen od začetne trdote vode in je podan v tabeli.

P-58 še posebej priporočamo vsem tiskarjem, ki imajo aparature za predhodno obdelavo vode (deionizacijske kolone, obdelava vode na principu osmoze…).
Voda brez dodatka  P-58 P-58 Stabilizator vode 1/100 l vode Voda z dodatkom P-58
Deionizirana voda 0,5 ≈9°dH,≈ 270µS
zelo mehka voda ≈4odH, ≈100-200µS 0,3 ≈9°dH,≈ 270µS

 

P-77/1 ANTIPENILEC
Primeren je kot dodatek razvijalcu pri razvijanju v strojih. P-77/1 ANTIPENILEC med prečrpavanjem zmanjša penjenje delno izrabljenega razvijalca.

Razvijalcu dodamo P-77/1 večkrat v malih količinah, odvisno od količine razvijalca in njegove izrabljenosti.

P-77/1 ANTIPENILEC uporabljamo tudi kot univerzalni dodatek proti prekomernemu penjenju vlažilne vode in sredstev za čiščenje. Priporočamo dodajanje majhnih količin P-77/1 ANTIPENILEC-a (do 0,1 %).

P-501 POZITIVNI KOPIRNI SLOJ
Fotoobčutljiv pozitivni kopirni sloj je primeren za izdelavo tiskanih vezij. Na bakreno ploščico enakomerno nanesemo P-501 POZITIVNI KOPIRNI SLOJ in pustimo, da se sloj posuši. Oslojeno ploščico preko filma (slika vezja) osvetljujemo z UV svetlobo. Ploščico po osvetljevanju razvijemo z razvijalcem P-75 ali P-76. Po razvijanju ploščico izperemo z vodo.


Testni film UGRA 1982
Tiskarska lupa