19 May, 2024
Text Size
Artikli Flexo Sa rastvaračima

Solvent based

FLEXO SOLVENT BASED INKS

FLEXO NC BOJE ZA SPOLJAŠNJU I UNUTRAŠNJU ŠTAMPU


NITROCO-SOLVENT POLYAMIDE RESIN