15 Jul, 2024
Text Size
Artikli Grafički preparati

Preparati za gumiranje i konzerviranje

Namenjeni so zaščiti, gumiranju, ofsetnih tiskarskih form pri prenašanju in montaži v tiskarski stroj, krajših ali daljših prekinitvah tiska in arhiviranju. So vodne raztopine gumiarabike ali njenega nadomestka z dodatki.

Preparate nanašamo na vlažno ploščo v tankem, enakomernem sloju. Preparate speremo s plošče z vodo in gobo neposredno pred pričetkom tiska.


P-12 OFSETGUM gumirno sredstvo
Je nevtralno sredstvo namenjeno gumiranju ofsetnih tiskarskih form.


P-13 OFSETGUM-K - kislo gumirno sredstvo
Je kislo sredstvo, namenjeno gumiranju ofsetnih tiskovnih form. Nevtralizira alkalne ostanke razvijalcev na formi, zato ga priporočamo predvsem v primeru slabšega izpiranja razvijalca s plošče. Sredstvo ni primerno za daljše konzerviranje plošč.


P-20 G-ČISTILO za izmivanje in gumiranje
Sredstvo je namenjeno za hkratno čiščenje in gumiranje plošč v  tiskarskem stroju med krajšimi in daljšimi prekinitvami tiska. Ploščo očistimo s P-20, sredstva ne odstranimo temveč pustimo, da se na plošči posuši - s tem je plošča zaščitena. P-20 odstranimo s plošče z mokro gobo  neposredno pred ponovnim tiskom.

Opozorilo: Pred uporabo sredstvo v plastenki pretresi!


P-47 OFSETGUM-UNI univerzalno gumirno sredstvo
To je nevtralna raztopina, predvidena za gumiranje in konzerviranje v strojih za razvijanje ofsetnih plošč kot zadnja stopnja pred sušenjem. Na plošči lahko ostane tudi daljši čas. Uporablja se lahko tudi za ročno gumiranje in arhiviranje plošč namesto P-12. Tik pred tiskom ga odstranimo s plošče z vodo in gobo, lahko pa ga s plošče odstrani kar vlažilna voda med prvimi nekaj odtisi.


P-81 TERMOGUM za zapekanje in gumiranje
Namenjeno je zaščiti hidrofilnih površin ofsetne tiskarske forme med toplotno obdelavo, s katero povečamo vzdržljivost v tisku in istočasnemu gumiranju. Preparat se praviloma uporablja v avtomatskih procesorjih za razvijanje plošč, pri čemer se vsaj del plošč kasneje toplotno obdela. Sredstvo se istočasno uporablja namesto gumirnega sredstva.

Podrobnejše navodilo za uporabo je v Navodilih za Kemolit® pozitivne ofsetne tiskarske plošče.Navodila za konzerviranje in arhiviranje

V stroju
Za krajši čas lahko ploščo zaščitimo tako, da tiskovne elemente pustimo prekrite s tiskarsko barvo, ploščo pa po vsej površini enakomerno in tanko gumiramo s P-12, P-13 ali P-47.

Pred ponovnim začetkom tiska s plošče z vodo in gobo odstranimo sloj gumirnega sredstva. Zasušeno tiskarsko barvo odstranim s P-205 ČISTILO-m ali P-211 AKTIVATOR-jem.

Ploščo nato navlažimo in nadaljujemo s tiskom.


Za arhiv
Z navlažene plošče odstranimo tiskarsko barvo s P-205 ali P-211 in jo dobro speremo z vodo. Zatem jo prelijemo po vsej površini s P-72, ANTITONOM-P, da hidrofiliziramo površino, speremo z vodo ter tanko in enakomerno gumiramo s P-12 ali P-47 in posušimo.


Arhiviranje plošč
Plošče, namenjene arhiviranju, posušimo na zraku, zavijemo v papir in opremimo z naslednjimi podatki:

-  številka delovnega naloga,
-  naslov teksta z zadnjim odtisom,
-  datum izdelave kopije,
-  tip plošče in datum konzerviranja,
-  odtisnjena naklada,
-  podpis delavca, ki je ploščo arhiviral.

Regal, kjer so arhivirane plošče pokončno, naj bo v temnem prostoru s primerno temperaturo in vlago.