16 Apr, 2024
Text Size
Artikli Grafički preparati

Razvijači za pozitivne ofsetne ploče

Namenjeni so pripravi tiskovne forme na pozitivnih ofsetnih tiskarskih ploščah. Uporabljamo jih lahko pri večini pozitivnih plošč.

Čas osvetljevanja in razvijanja se določa po kopiji sive skale testnega filma. Pri izdelavi tiskovne forme je boljše podaljšati čas osvetljevanja kot čas razvijanja.

Po razvijanju je potrebno ploščo temeljito oprati z obeh strani z vodo. Ostanki alkalnega razvijalca na površini tiskovnih elementov povzročajo slepitev plošče v tisku, na prostih površinah pa prijemanje barve-toniranje.

Navedenim problemom se izognemo z uporabo preparatov za preprečevanje toniranja, preparatov za gumiranje in konzerviranje in zaščitnih barv.

Za redčenje koncentratov razvijalcev priporočamo uporabo mehčane vode (destilirane, deionizirane).


P-76 RAZVIJALEC-R
Ročni za pozitivne plošče.


P-76C RAZVIJALEC-RC
Koncentrat 1+9 Ročni.

Namenjen je ročnemu razvijanju ofsetnih plošč s plišastim tamponom. Razvijanje naj traja od 1 do 1,5 minute z dvakratnim dodatkom razvijalca. Razvijalec odstranimo s plošče z gumijastim brisalcem.

Pri normalnem delu porabimo do 0,8 litra P 76 na 1 m2 razvite plošče.

P-76C je 10 kratni koncentrat, primeren za daljši transport.

Razvijalec pripravimo tako, da 1L koncentrata dodamo 9L vode, lahko pitne (do 20°dH) ali mehčane. Zaradi razslojevanja koncentrata moramo razredčiti celotno količino (1L) koncentrata naenkrat.

V primeru višjih delovnih temperatur priporočamo redčenje koncentrata v razmerju 1:10, pri nizkih temperaturah pa redčimo v razmerju 1:8.


P-75 RAZVIJALEC-PCP
Univerzalni razvijalec za PCP plošče.


P-75C RAZVIJALEC-PCP
Koncentrat 1+4

Uporablja se tako v starejših kot novejših razvijalnih strojih pri temperaturi 23°C do 25°C. Razvijalec mora delovati na ploščo vsaj 15 sekund. Pri tem se odpre tretja do četrta stopnja sivega klina testnega filma to so polja z začrnitvijo manjšo od 0,6.

Omogoča hitro razvijanje, vendar pa tudi po daljšem ali večkratnem razvijanju bistveno ne zmanjša raster tonske vrednosti, kar mu daje prednost pred nekaterimi bolj agresivnimi strojnimi razvijalci. Potreba po dvakratnem razvijanju se pojavlja pri kopiranju z repetirnimi aparati.

Razvijalec obnavljamo (regeneriramo) kar z dodajanjem svežega razvijalca. Uporaba razvijalca brez obnavljanja zmanjša kapaciteto razvijalca tudi do 50%. Tako brez obnavljanja porabimo okoli 0,3 L P-75 na l m2 razvitih plošč.

Delno iztrošen razvijalec se lahko peni v stroju, kar preprečimo z dodatkom ANTIPENILEC-a (P-77). Dodatki naj bodo majhni in večkratni, količina je odvisna od iztrošenosti razvijalca in od celotne količine razvijalca v stroju. Optimalen učinek dosežemo pri koncentraciji okoli 0,1% Antipenilca na celotno količino razvijalca v stroju.

P-75 RAZVIJALEC-PCP se lahko uporablja tudi za ročno razvijanje, še posebej ga priporočamo za razvijanje v kiveti.

P-75C je zaradi manjše količine priporočljiv za daljši transport. Iz P-75C z mešanjem z navadno vodo pripravljamo razvijalec za ročno ali razvijalec za strojno razvijanje.

Za pripravo razvijalca dodamo enemu delu koncentrata štiri dele vode, lahko tudi več, vendar s tem zmanjšamo kapaciteto pri strojnem razvijanju.

Tako pripravljen razvijalec je povsem enak P-75 RAZVIJALCU-PCP. Če želimo iz P-75C pripraviti raztopino za regeneracijo razvijalca, priporočamo mešanje P-75C s tremi deli vode.


P-71  CTP RAZVIJALEC
Razvijalec za CTP termalne in klasične pozitivne plošče.

P-71 je univerzalni razvijalec za CTP termalne in klasične pozitivne plošče v stroju za razvijanje plošč.

Temperatura razvijalca mora biti med 22 in 25 °C, čas razvijanja pa od 25 do 35 sekund v razvijalnih strojih s potapljanjem.
Razvijalec se regenerira z dodajanjem svežega razvijalca P-71.
Potreben dodatek svežega razvijalca je 150 ml/m2 plošč.

Pravilnost regeneracije ugotovimo z merjenjem električne prevodnosti razvijalca ali s testnim sivim klinom na plošči.