15 Jul, 2024
Text Size
Artikli Grafički preparati

Preparati za hidrataciju

Na kakovost odtisa zelo vpliva sestava vlažilne vode. Ti preparati zmanjšujejo površinsko napetost in omogočajo tisk z manj vode. Preparati za pripravo vlažilne vode vsebujejo sestavine, ki vzdržujejo stabilen pH od 4,5 do 5,5.

Novejši preparati vsebujejo tudi sestavine, ki preprečujejo tvorbo alg in glivic v vlažilni vodi. Preparati ne povzročajo korozije.


P-41 SUPER PUFER - klasičen
Uporablja se pri tisku z vsemi ofsetnimi tiskarskimi ploščami pri strojih s klasičnim sistemom vlaženja z vlažilci. Sredstvo poleg ostalih komponent vsebuje izopropilni alkohol. Za uporabo ga redčimo z vodo, 1 del P-41 in 10 delov vode. Uporaba sredstva omogoča vzpostavitev ravnotežja voda-barva v širšem območju, dobro skladnost in boljši kontrast odtisov.


P-43 ISO ALKOHOL - preparirani alkohol
Namenjen je uporabi v strojih, ki imajo vlaženje z alkoholom. Dodamo do 20% P-43 glede na pogoje in zahteve tiska.


P-50 UNI PUFER za tisk brez alkohola
P-50 je predstavnik nove generacije pufrov, ki omogočajo tisk brez dodanega P-43 ISO ALKOHOLA. Namenjen je predvsem pripravi vlažilne vode za starejše stroje, kjer so klasični vlažilci s prevlekami zamenjani z gumi valji. P-50 priporočamo tudi za Kompac sisteme vlaženja. 

P-50 UNI pufer omogoča hitro vzpostavitev ravnotežja voda-barva, kakor tudi hitro odstranjevanje vode iz barve, kar še pospešuje sušenje barve na odtisu.

Dodatek P-50 UNI pufra je odvisen od želenega pH in od začetne trdote vode. Glede na sistem vlaženja, priporočamo dodatek od 1 do 3%, pri čemer dosežemo pH vrednost vlažilne vode od 4,7 do 5,5. Na začetku predlagamo manjši dodatek, ki ga postopoma povečujemo do optimalnega odtisa.

V kolikor je glede na zahteve  in pogoje tiska potreben dodatek izopropilnega alkohola (IPA), je potrebno koncentracijo IPA ugotoviti  s preizkusom. Začetna količina naj bo najmanj 3% P-43 Prepariranega izopropilnega alkohola.

Sestavine pufra preprečujejo nastajanje alg, korozijo delov tiskarskega stroja in nabiranje vodnega kamna.


P-55 EKO PUFER z manj alkohola
P-55R EKO PUFER -R za rotacije z manj alkohola
Je univerzalni dodatek za pripravo vlažilnih vod. Lahko se primerja z najsodobnejšimi enako namenskimi sredstvi na svetovnem tržišču.  Uporablja se lahko v listnem (P-55) in rotacijskem (P-55R) ofsetnem tisku, doda se ga 1 - 3%, glede na želeno vrednost pH vlažilne vode in trdoto vode.

Pri tiskarskih strojih z alkoholnim vlaženjem zmanjša potrebo po alkoholu za več kot 50%.

Za razliko od podobnih klasičnih pufrov je
-  varen in prijeten za ljudi, ker vsebuje manj lahko hlapnih organskih spojin,
-  varen za okolje,
-  biorazgradljiv.

Poleg tega vsebuje tudi inhibitor korozije in tako preprečuje korozijo plošč in kovinskih cilindrov na tiskarskem stroju in inhibitor, ki preprečuje razvoj alg in plesni v sistemu za vlažilne vode.


P-56 ALKO PUFER za alkoholno vlaženje
Namenjen je uporabi na ofsetnih tiskarskih strojih, ki imajo alkoholni vlažilni sistem. Uporabljamo ga skupaj s P-43 ISO ALKOHOLO-m.  Običajno je doziranje obeh avtomatsko, na začetku pa vlažilno vodo pripravimo ročno. Glede na trdoto vode, sistem sam in zahteve tiska, vodi dodamo 10 do 20% P-43 in 2 do 4% P-56.