16 Jul, 2024
Text Size
Artikli Grafički preparati

Preparati za korekturu

Namenjeni so odstranjevanju nepotrebnih tiskovnih elementov, kot so kopije robov filma ali tujki, z ofsetnih tiskovnih form. Prirejeni so za posamezne tipe Kemolit® tiskarskih plošč, uporabni pa tudi za ostale ofsetne plošče.


P-73 KOREKTOR - Gel za odstranjevanje
P-73/1 KOREKTOR - Svinčnik za odstranjevanje


Namenjeno je korekturi pozitivnih ofsetnih tiskarskih plošč, ki so oslojene s slojem tipa diazo. Proizvajamo ga v obliki gela (P-73) ali korekturnega svinčnika (P-73/1).

Pasto nanašamo na ploščo s čopičem. Po eni minuti delovanja je potrebno korigirano ploščo dobro sprati z vodo ali korigirano mesto obrisati z mokro gobo.
Pri nanašanju in brisanju moramo paziti, da preparat ne zaide na druge dele plošče.

Ker se preparat lahko izsuši in postane s tem neuporaben, moramo embalažo takoj po uporabi dobro zapreti.